Etiket: Muhasebe nedir?

Muhasebe Nedir?

Muhasebe, bir ticari işletmenin bir faaliyet döneminde para ile ifade edilebilen değerlerinin defterlere kayıt edilmesi, niteliklerine göre sınıflandırılması, sonuçlarının analiz edilmesi, yorumlanmasıyla kişi ve kurumlara bilgi verilmesine ait süreci kapsayan bir bilim dalıdır. 

Muhasebe nedir?

Muhasebe nedir? Muhasebe nasıl tanımlanır? Muhasebenin Tanımı: Tamamen veya kısmen mali karakterde ve para ile ifade edilebilen işlemlere ait anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde verilerin ilgili kaynaklardan toplanmasına, doğruluklarının saptanmasına, kaydedilmesine, tasnif […]