Etiket: mühlet verme

Vergi Usul Kanununa Göre Mühlet (Süre) Verme

Vergi Usul Kanununa göre yerine getirilmesi ödevlerini süresinde yerine getiremeyeceklere süre verilmesine ilişkin düzenleme VUK’un 17. maddesinde düzenlenmiştir. Mühlet Verme Madde 17 (Değişik birinci fıkra: 16/7/2004-5228/2 md.) Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi […]

Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması

Muhasebecisi veya muhasebecisinin yakınının vefatı halinde mükelleflerin zor durum hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin olarak GİB tarafından yayımlanan sirküler aşağıdadır: 

Vergi Hukukunda Mühlet Verme

Mühlet kelimesi Türk Dil Kurumu Türçe sözlükte “vade” kelimesine karşılık gelmekte olup, “Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için tanınan süre”yi ifade eder. Vergi hukukunda mühlet verme müessesesi Vergi Usul Kanununun […]