Etiket: MÜKELLEF HAKLARI

MÜKELLEF OLARAK HAKLARINIZDAN HABERDAR MISINIZ?

Mükellef Sadece Ödevleri Olan Kişi midir? Mükellef Arapça kökenli bir kelime olup, kendisine külfet yüklenmiş, görev veya zahmet verilmiş kimse anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu mükellefi, “vergi vermekle yükümlü olan kimse veya […]

MÜKELLEF HAKLARI: DAVA AÇMA HAKKI

Dava Açma Hakkı T.C. Anayasası gereği herkesin dava açma hakkına sahip olduğu ve idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, mükelleflerin vergi idaresinin […]

MÜKELLEF HAKLARI: BİLGİ EDİNME HAKKI

09.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca mükelleflerin vergiye dair iş ve işlemler konusunda vergi idaresinden bilgi edinme hakkı bulunmaktadır. 

MÜKELLEF HAKLARI: DİLEKÇE HAKKI

Mükellefin genel haklarından birisi dilekçe hakkıdır. Diğer konularda olduğu gibi vergi konularında, işlem ve uygulamalarında mükellefler, vergileme ile ilgili olarak sonuç doğuran bir işlem yapılması veya durum tespit edilmesi için veyahut vergi idaresi tarafından alınan karar ve yapılan işlemlere karşı dilekçe ile başvuru hakkını kullanarak, yürütülen idari karar ve işlemlerin gözden geçirilmesini veya yargı yoluna başvurarak uyuşmazlığın çözülmesini talep edebilirler.

En Önemli Mükellef Hakkı: Ödenmesi Gerekenden Fazla Vergi Ödememe Hakkı

Mükellef hakları Heper ve Dönmez tarafından, vergi mükellefinin vergi ile ilgili muamelelerde kendini korumak amacıyla ortaya koyabileceği iddialar, talepler ve durumlar ile vergi mükelleflerine olumlu ya da olumsuz bir talepte bulunma yetkisi veren ve ihlal edildiğinde hukuki korunma sağlayan haklar şeklinde tanımlanmaktadır.

MÜKELLEFİN VERGİ İNCELEMESİNİN GEREKÇESİNİ ÖĞRENME HAKKI

Mükellefin hangi nedenle incelemeye alındığını bilmek en doğal hakkıdır. Son yıllarda vergileme alanında mükellef haklarını esas alan yaklaşımla yapılan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde mükelleflerin incelemenin gerekçesini öğrenme hakkı bulunmaktadır.

İncelemenin gerekçesini öğrenme hakkı, incelemeye alınmanın objektif kriterlere göre mi yapıldığını sorgulama, asılsız ihbarlar nedeniyle incelemeye alınma durumunda muhbire ilişkin yasal süreci başlatma imkânı, başka bir deyişle muhbirini öğrenme hakkını vermesi gibi bir dizi hakkı da beraberinde getirmektedir.

Takdir Komisyonunda Görevli Seçilmiş Üyelere Dair.

Giriş Takdir komisyonlarının kuruluşu ve çalışma esaslarına ilişkin düzenlemeler 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yapılmıştır. Takdir komisyonunun; yetkili makamlar tarafından istenilen matrah, servet takdirlerini yapmak ve vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair […]