Etiket: MÜKELLEF HAKLARI

Yargı Süreçlerinde Hedef Süre Düzenlemesi Yapıldı? Düzenleme, Uzayan Vergi Davalarında Mükellefe Herhangi Bir Hak Verir mi?

Giriş Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma, kovuşturma veya yargılamaların tamamlanması için öngörülen hedef sürelerin belirlenmesi ve uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla, “SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA VEYA YARGILAMA HEDEF SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” […]