Etiket: mükellef tanımı

Mükellef Kimdir? Mükellefin Tanımı

Mükellef Arapça kökenli bir kelime olup, kendisine külfet yüklenmiş, görev veya zahmet verilmiş kimse anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu mükellefi, “vergi vermekle yükümlü olan kimse veya kuruluş” olarak tanımlanmaktadır[1].

Mükellef kelimesi yerine “yükümlü”, “ödevli”  kelimeleri[2] de kullanılmaktadır. Nitekim gerek akademik çalışmalarda gerekse mevzuat düzenlemelerinde mükellef ve yükümlü kavramlarının birbirleri yerine sıklıkla kullanılması söz konusudur. Bu çalışmada, daha yaygın kullanımı olan “mükellef” kelimesi tercih edilmiştir.

MÜKELLEFİN ÖZELGE YOLUYLA İZAHAT TALEP HAKKI, HUKUKİ SONUÇLARI VE BAZI TARTIŞMALI KONULAR

Dr. Hasan AYKIN[1] PDF Formatı Özet: Her mükellefin bilgilendirilme hakkı vardır. Mükelleflerin bilgilendirilme hakkının bir unsuru olarak, vergi kanunlarının mükelleflerce nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin tavsiye niteliğinde özelge verilmesi pek çok ülke gelir […]