Etiket: Mükellef

TRT Bandrol Mükellefiyeti, Tabi Cihazlar, Matrahı, Oranı ve Cezalar

Bandrol Mükellefi:        3093 sayılı Kanunun 4/a maddesi uyarınca bandrole tabi cihazları imal ya da ithal edenler bandrol mükellefidir. Bandrole Tabi Cihazlar;        3093 sayılı Kanun uyarınca bu […]

Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler

Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler; 1- 3568 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatma zorunluluğu bulunmayan mükellefler 2- Muhasebeye ilişkin […]

MÜKELLEF OLARAK HAKLARINIZDAN HABERDAR MISINIZ?

Mükellef Sadece Ödevleri Olan Kişi midir? Mükellef Arapça kökenli bir kelime olup, kendisine külfet yüklenmiş, görev veya zahmet verilmiş kimse anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu mükellefi, “vergi vermekle yükümlü olan kimse veya […]

Özelge: Zapt ve Müsadere Edilen Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi

Müsadere Edilen aracın motorlu taşıtlar vergisi hakkında Özelge: Zapt ve müsadere edilen araçlarda, mükellefiyetin hangi tarih itibarıyla sona erdirileceği hk. T.C. ARTVİN VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-OZELGE-001-16    22/12/2011 Konu : Masadere edilen araçlarda MTV […]

KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÖZELLİKLERİ

KDV esas itibariyle bir iktisadi işletme çerçevesinde malların teslimi ve hizmetlerin ifası sırasında satıcı fiyatı üzerinden ve bu fiyata tamamen orantılı olarak konulan genel bir tüketim vergisidir.

Ödeme nihai aşamaya (tüketiciye satış) kadar birbirini izleyen üretim, dağıtım ve ticari aşamaları arasında bölünür. Ancak aşamaların sayısı tüketicinin ödeyeceği vergi miktarını etkilememektedir.

MÜKELLEFİN ÖZELGE YOLUYLA İZAHAT TALEP HAKKI, HUKUKİ SONUÇLARI VE BAZI TARTIŞMALI KONULAR

Dr. Hasan AYKIN[1] PDF Formatı Özet: Her mükellefin bilgilendirilme hakkı vardır. Mükelleflerin bilgilendirilme hakkının bir unsuru olarak, vergi kanunlarının mükelleflerce nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin tavsiye niteliğinde özelge verilmesi pek çok ülke gelir […]