Etiket: mükellefin bağlı oldukları vergi dairesi

Vergi Dairesi Nedir?

Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinde vergi dairesinin tanımı yapılmıştır. Vergi dairesi Madde 4 Vergi dairesi mükaellefi tesbit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir. (Değişik: 15/12/1990 – 3689/1 […]