Etiket: mükellefin bilgilendirilme hakkı

ÖZELGE Mİ, SİRKÜLER Mİ İSTERSİNİZ?

Mükellef tereddüte düştüğü bir konuda idareden yorum talep etme hakkına sahiptir. Gelir İdaresi bu talebi ister özelge, isterse sirküler ile karşılayabilir. Ancak, idarenin mükellefin izahat talebini karşılama yöntemi mükellef açısından çok farklı sonuçlar doğurur.

MÜKELLEFİN İZAHAT TALEP ETME HAKKININ BİLGİ EDİNME HAKKI VE DİLEKÇE HAKKINDAN FARKI

Mükellefler VUK 413 üncü madde uyarınca Gelir İdaresinden izahat talep etme hakkına sahiptirler. İdarenin verdgi izahata göre işlem yapan mükellef, daha sonra izahatın yanlış olduğu anlaşılsa bile ceza ve gecikme faizi ile muhatap olmaz. Oysa bilgi edinme ve dilekçe hakkı kapsamındaki idare ile yapılan yazışmalar aynı hakkı vermez.