Etiket: mükellefiye terkini

VUK 160/A Maddesi Uyarınca Sahteci Mükelleflerin Mükellefiyet Terkini ile ilgili VUK Tebliğ Taslağı

7194 sayılı Kanunun 24’üncü maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı 160/A maddesi eklenmiştir. Söz konusu maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalar ile usul […]