Etiket: Mukteza

Evde Terzilik Yapanlar, Kıyafet Dikim Faaliyeti Yürütenler Esnaf Muaflığından Yararlanabilir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, evinizde dikiş makinası ile kişiye özel kıyafet dikimi yaptığınız belirtilerek, söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız ile esnaf vergi muafiyet belgesi alıp alamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

BAŞKA MÜKELLEFE VERİLEN ÖZELGENİN BENZER DURUMDAKİ MÜKELLEFE FAYDASI VAR MI?

Dr. Hasan AYKIN GİRİŞ Son dönemde, başka mükelleflere verilmiş özelgelerin benzer durumdaki mükellefler için de aynı etkide hukuki sonuçlar doğurduğu yönünde bir algı var. Bu algı, gerçek hukuki durumla uyuşmakta mıdır? Gerçekte, […]

ÖZELGE KİMİ BAĞLAR, KİMİ BAĞLAMAZ?

Dr. Hasan AYKIN Özelge sistemi ile güdülen en önemli amaç vergilemede öngörülebilirlik ve kesinlik prensiplerini hayata geçirmektir. Özelge sisteminin bu amaca ne ölçüde hizmet edeceği hususu, sistemin tasarımı ile yakından ilgilidir. Özelge […]

ÖZELGE Mİ, SİRKÜLER Mİ İSTERSİNİZ?

Mükellef tereddüte düştüğü bir konuda idareden yorum talep etme hakkına sahiptir. Gelir İdaresi bu talebi ister özelge, isterse sirküler ile karşılayabilir. Ancak, idarenin mükellefin izahat talebini karşılama yöntemi mükellef açısından çok farklı sonuçlar doğurur.

MÜKELLEFİN İZAHAT TALEP ETME HAKKININ BİLGİ EDİNME HAKKI VE DİLEKÇE HAKKINDAN FARKI

Mükellefler VUK 413 üncü madde uyarınca Gelir İdaresinden izahat talep etme hakkına sahiptirler. İdarenin verdgi izahata göre işlem yapan mükellef, daha sonra izahatın yanlış olduğu anlaşılsa bile ceza ve gecikme faizi ile muhatap olmaz. Oysa bilgi edinme ve dilekçe hakkı kapsamındaki idare ile yapılan yazışmalar aynı hakkı vermez.

İDARENİN YANLIŞ GÖRÜŞ İÇEREN ÖZELGESİ VERGİ TARHİYATINA DA ENGEL MİDİR? KONUYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

Vergi Usul Kanunu uyarınca idarenin yanlış izahatı ceza ve gecikme faizi uygulanmasına engeldir. Ancak, KDV konusunda verilen bir özelgeye ilişkin Anayasa Mahkemesine intikal eden bireysel başvuru üzerine verilen Karar ilginç özellikler içeriyor. Yanlış izahat durumunda ceza ve gecikme faizinin yanında tarhiyat da mı yapılamaz? sorusunu gündeme getiriyor.

ÖZELGE TALEBİ NE KADAR SÜREDE KARŞILANIR?

Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı GİRİŞ Özelge talep hakkı 1949 yılından bu yana hukuk sistemimizde mevcut, pozitif nitelikli bir mükellef hakkıdır. İdarede istikrar ve vergilemede öngörülebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesine imkan tanıyan araçlardan […]