Etiket: naylon fatura

Naylon (Sahte) Fatura Nedir? Düzenleme ve Kullanmanın Cezası Ne Kadar?

Naylon fatura tabiri, faturanın üretildiği materyali tanımlayan bir tabir değildir. Naylon fatura tabiri Vergi Usul Kanununda veya ilgili mevzuatta yer alan bir kavram da değildir. Ancak yargı kararlarında sıklıkla rastlanır. Nedir naylon fatura?

Naylon fatura, sahte faturanın kamuoyundaki yaygın kullanımıdır. Ticari hayatta naylon fatura olarak isimlendirilen belge vergi kanunlarımızda sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak belirtilen belgelere tekabül etmektedir. 

VERGİ TEKNİĞİ RAPORU SORUNSALI VE BAZI ÖNERİLER

Yönetmelikte yer alan yukarıdaki belirlemelerden anlaşılacağı üzere vergi tekniği raporu; içeriğinde tarhiyat önerisi yer almayan, ancak mükellef hakkında tarhiyat önerisi içeren VİR’e dayanak teşkil eden raporlardır.[3] Vergi Tekniği Raporu, vergi inceleme raporu değildir. Vergi inceleme raporunun tespitlerine dayanak teşkil eden belge, kanıt mahiyetindedir.
Aşağıda vergi tekniği raporu nedir, niye düzenlenir, ihbarname ekinde yer almalı mı, ihbarname ekinde yer almazsa ihbarnameyi kusurlandırır mı, vergi tekniği ile ilgili temel sorun alanları neler ve ne tür çözümler getirilebilir? türü sorulara cevap aradık.