Etiket: normal amortisman oranları tablosu

Normal Amortisman Oranları ve İktisadi Kıymetlerin Faydalı Ömürleri Tablosu

Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine göre mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler ile bu iktisadi kıymetler için öngörülen faydalı ömür ve normal amortisman oranları tablosu için TIKLAYINIZ.