Etiket: ödeme emrine itiraz

Haksız Çıkma Zammı Nedir?

Ödeme emrine itiraz edilmesi ve haksız çıkılması durumunda reddolunan amme alacağının %10 miktarında zamlı olarak uygulanması şeklinde uygulanan zamma haksız çıkma zammı denilmektedir. 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazında […]