Etiket: ön mali kontrol nedir

ÖN MALİ KONTROL NEDİR?

Ön mali kontrol 5018 sayılı yasanın 58 inci maddesi ile düzenlenmiştir. Ön Malî Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, […]