Etiket: örnek

520 Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabı İşleyişi, Örnek Muhasebe Kaydı

Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre, emisyon primleri sermaye yedekleri arasında bulunan “520- Hisse Senetleri İhraç Primleri” hesabına kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir.

Yeni çıkarılan hisse senetlerinin nominal değerleri üzerindeki bir fiyattan satışından kaynaklanan primler bu hesapta izlenir.  Hisse senetlerinin nominal fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark olan emisyon primi “520- Hisse Senetleri İhraç Primleri” hesabının alacağına kaydedilir.