Etiket: orta vadeli program 2019-2021

Orta Vadeli Programın Onaylanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ıncı maddesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program (2019-2021)’ın onaylanmasına ilişkin 20 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı … tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Orta Vadeli Program kamuoyuna “Yeni Ekonomi Programı” adı ile tanıtıldı. 

Kararın Tam metni için TIKLAYINIZ.

Yeni Ekonomi Programı (2019-2021 Orta Vadeli Program- OVP) Tam Metni

Orta Vadeli Program (OVP), kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlanan, makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayan bir belgedir.
20 Eylül 2018 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK tarafından Yeni Ekonomi Programı (YEP) (New Economy Program- NEP) adıyla açıklanan 2019-2021 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) metni ektedir.