Etiket: otomatik bilgi paylaşımı

Finansal Hesap Bilgilerinin Diğer Ülkelerle Karşılıklı Değişimine İlişkin GİB Rehberi Yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı “FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN VERGİ KONULARINDAKARŞILIKLI OLARAK OTOMATİK DEĞİŞİM STANDARDI BİLGİLENDİRME REHBERİ”ni yayımladı. Otomatik bilgi değişimi; kişilerin, yerleşik (mukimi) olduğu ülke dışındaki diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin, yerleşik (mukim) […]