Etiket: otomobilde çevreci vergileme

BİNEK OTOMOBİLDE ÇEVRECİ VERGİLEME ÖRNEĞİ: HOLLANDA

Pek çok ülkede binek otomobillerin vergilendirilmesi alanındaki politika arayışları ve yeni düzenlemeler söz konusu olmaktadır. Bu kapsamda Hollanda’da otomobilin ilk tescili aşamasında uygulanan vergi sistemi tanıtılmaktadır. Söz konusu vergi sisteminin tamamen emisyon salınımını esas alan, pür çevreci karaktere sahip olduğu görülmektedir.