Etiket: ÖTV

7186 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Hasılat esaslı kazanç tespiti, Merkez Bankası yedek akçesinin bütçeye aktarılması, yurt dışında geçen sürelerin sosyal güvenlik açısından hesabına ilişkin düzenlemeler, varlık barışı, yurt dışı çıkış harcının 50 TL’ye çıkarılması, cep telefonlarının elektronik kimlik bilgisi gibi hususlarda düzenlemeler içeren 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun tam metni aşağıda sunulmuştur:

Hurda Teşviki 10 Bin Liradan 15 Bin Liraya Yükseltildi.

Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7176 sayılı Kanun 12.06.2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Torba Kanunda pek çok farklı konuya ilişkin düzenleme mevcut. Bunlardan birisi de hurda teşviki olarak bilinen yeni araç satın alımlarında uygulanan ÖTV teşviğine ilişkin üst limitin 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltilmesine ilişkindir.