Etiket: öz sermaye kavramı

ÖRTÜLÜ SERMAYE KAVRAMI VE HESABI

Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları her türlü borcun, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılacaktır.

İşletmede kullanılan borçların örtülü sermaye sayılabilmesi için;

Doğrudan veya dolaylı olarak ortak veya ortakla ilişkili kişiden temin edilmesi,
İşletmede kullanılması,
Bu şekilde kullanılan borcun hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşması