Etiket: Özel Esas Uygulama Sistemi

Özel Esas (ÖZES) Uygulama Sistemi

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “IV/E-Özel Esaslar” bölümündeki düzenlemeler doğrultusunda gerekli işlemlerin zamanında ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve KDV iadesi Risk Analiz Sistemi (KDVİRA) kapsamındaki sorgulamalarda yararlanılan veri tabanına doğru, hızlı ve etkin bir […]