Etiket: özel hizmetlerde çalışan şoförler

Diğer Ücretlerin Vergilendirilmesi: Kapsama Girenler, Vergi Karnesi, Vergi Tutarı, Ödenme Dönemleri

Diğer Ücretler Nedir? Niye Var?

Bir kısım hizmet erbabının gerçek ücret üzerinden vergilendirilmesi ücretin saptanmasındaki güçlük nedeniyle mümkün olmamaktadır.

Gelir Vergisi Kanununda (md. 64) diğer ücretli kapsamında sayılan hizmet erbapları şöyledir;

● Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,
● Özel hizmetlerde çalışan şoförler,
● Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,
● Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
● Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle, Danıştay’ın olumlu görüşü ve Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.