Etiket: Özel Tüketim Vergisi teslim sayılan haller

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Göre Teslim ve Teslim Sayılan Haller

Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulaması bakımından teslim ve teslim sayılan haller Kanunun İkinci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ÖTV Kanununa göre teslim ve teslim sayılan hallere aşağıda yer verilmiştir: 

ÖTV Kanununa Göre Teslim: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesini ifade eder.