Etiket: özel tüketim vergisi

Genel Tüketim Vergisi-Özel Tüketim Vergisi Ayrımı

Herhangi bir ayrım yapılmaksızın tüm mal ve hizmetler üzerinden alınan tüketim vergileri genel tüketim vergileri olarak adlandırılırken sadece seçilmiş mallar üzerinden alınan ve üreticiden tüketiciye kadar olan sürecin belli bir aşamasında alınan vergilere de özel tüketim vergileri denilmektedir.

Genel satış vergileri, katma değer vergisi genel tüketim vergilerine örnek verilebilir. Günümüzde en yaygın genel tüketim vergisi katma değer vergisidir. 2018 itibariyle 168 ülkede uygulanmaktadır. 

Danıştay Kararı: Faturaların Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığı Konsunda İspat Yükünün Kime Ait Olduğu hk

Özeti : Boya ve tiner imalatı ve ticareti yapan davacı şirketin, tiner imalatında kullanma taahhüdüyle teminat karşılığında ithal ettiği solvent türevlerini tiner imalatında kullanıp kullanmadığı hususunun davacının satış yaptığı şirketin düzenlediği, satış faturalarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının saptanması sonucu ortaya konulabileceği, bu yönde bir değerlendirme yapılmadan, ispat yükünün idareye bırakılması suretiyle tarhiyatın kaldırılması yolunda verilen kararda, hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

2017 ve 2018 Yılı Vergi Gelir Kalemleri Karşılaştırması

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçesine göre, 2018 yılı vergi gelirlerinin alt kalemleri aşağıdaki gibi öngörülmüştür. 
 Gelir Vergisi 122,7 milyar lira
 Kurumlar Vergisi 65,8 milyar lira
 Özel Tüketim Vergisi 146,5 milyar lira
 Dahilde Alınan KDV 66,0 milyar lira
 İthalatta Alınan KDV 107,8 milyar lira
 Motorlu Taşıtlar Vergisi 13,6 milyar lira
 BSMV 15,2 milyar lira