Etiket: özel usulsüzlük fiilleri

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI

Vergi Usul Kanununun 352 nci maddesinde genel usulsüzlük cezaları düzenlenmiştir. Özel usulsüzlük cezaları ise VUK 353, 355 ve mükerrer 355 inci maddelerinde yer almaktadır. Özel Usulsüzlük cezaları ana başlıkları itibariyle:
1- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması nedeniyle uygulanacak özel usulsüzlükler ve cezaları

2- Damga Vergisine İlişkin Özel Usulsüzlük Cezaları 
3- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için özel usulsüzlükler ve cezaları
olarak sınıflandırılabilir.