Etiket: özelge talebinde uyulması gerekli usul

Özelge (Mukteza) Talebi Nasıl Yapılır?

Özelge (mukteza) Talebinde Uyulması Gerekli Usul VUK’un 413 üncü maddesinde, özelge taleplerinin mükellefler tarafından yazılı olarak yapılması şartı getirilmiştir. Son fıkrada, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği […]