Etiket: Özelge talep hakkı

MÜKELLEF OLARAK HAKLARINIZDAN HABERDAR MISINIZ?

Mükellef Sadece Ödevleri Olan Kişi midir? Mükellef Arapça kökenli bir kelime olup, kendisine külfet yüklenmiş, görev veya zahmet verilmiş kimse anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu mükellefi, “vergi vermekle yükümlü olan kimse veya […]

Kimler Özelge (Mukteza) Talep Etme Hakkına Sahiptir?

Özelgenin (muktezanın) mükelleflere sağladığı bazı haklar bulunması nedeniyle, özelge talep hakkı herkese tanınmamıştır. Özelge talep hakkı tanınan kişiler VUK’ta yer almıştır. VUK’un 413 üncü maddesinde “mükelleflerin” özelge talep edebilecekleri belirtilmiştir.