Etiket: rant kavramı

KENTSEL RANT

Kent planlarında öngörülen konut, eğitim, sağlık, kültür, spor hizmetleri ve ekonomik etkinlikler için kent içindeki toprak üzerinde yerleşme zorunluluğu vardır. Her kentsel işlev, gelecekteki gelişme yönüne ve büyüklüğüne göre, belirli miktarda kentsel […]