Etiket: reeskont iskonto yöntemi

122 ve 222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) HESABI, İŞLEYİŞİ, REESKONT FORMULÜ VE ÖRNEK KAYITLAR

122 nolu Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı, bilanço gününde, senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

Kısa vadeli alacak senetleri için 122 alacak senetleri reeskontu hesabı kullanılırken, uzun vadeli alacak senetleri için ise 222 alacak senetleri reeskontu hesabı kullanılır.