Etiket: rehber

Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi

Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi
OECD Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi idareleri için Transfer Fiyatlandırması Rehberi, ilişkili işletmelerin sınır ötesi işlemlerinin vergisel amaçlar bakımından değerlendirilmesinde transfer fiyatlandırması alanında üzerinde uluslararası ölçekte anlaşma sağlanmış olan “emsallere uygunluk ilkesi”nin uygulanmasına yönelik bilgilendirme sağlamaktadır.

Teftiş Usulüne ve Müfettişlik Mesleğine İlişkin Altın Esaslar

Aşağıdaki bölüm Eski Teftiş Heyeti Rehberlerinden alınmıştır. Meslekte geçirilmiş uzun yılların tecrübelerini özetleyen ve Müfettişlik kariyerinin bazı inceliklerini yansıtmaktadır. Dilinden hareketle uzun yıllar önce yazıldığı anlaşılmakla birlikte, zamana meydan okuyan altın esaslara vurgu yapmaktadır. Aşağıda aynen yayımlanmıştır. 
2- Bu suretle ne yapması lazım geldiğini bilen müfettiş, ne yapılmış olduğunu da en ince noktaya kadar tayin ve tespit etmek zaruretindedir. Yanlış yapılan bir muameleyi bir kalemde yanlıştır diye reddetmekten ise muamelenin mebdeinden başlayarak nerelerde yanlışlık yapıldığının ve hatanın nerelere sirayet ettiğinin tayini lazımdır. Ancak bu suretle yanlışın portesi ve netayici tayin edilebilir.