Etiket: safi kurum kazancı

Özelge: Ödemenin farklı kişiler tarafından yapılması durumunda fatura kimin adına düzenlenir?

Konu: Ödemenin farklı kişiler tarafından yapılması durumunda faturanın kimin adına düzenleneceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenizde; …’ya ihraç edilecek bir malın ihraç bedeline ait faturanın bir kısmının …’daki ithalatçı firmaya, kalan kısmının da Avrupa’daki finans kurumuna düzenlenip düzenlenemeyeceği, bu durumun Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu açısından sakıncasının bulunup bulunmadığı hususlarında görüş talep etmektesiniz.

Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

E-fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesi durumunda ne olur? Yaygın tabiri ile e-fatura düzenleme zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura kesilmesi durumunun vergi usul, usulsüzlük cezası, belge düzeni, gider kaydı ve katma değer vergisi (kdv) açısından sonuçları neler olur? Konuya ilişkin vergi idaresinin görüşü aşağıdaki özelgede yer almaktadır.