Etiket: sağlık sigortası gelir tespiti

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

28 Şubat 2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 795 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkında Karar yayımlanmıştır. 

Elektrik Tüketim Desteği Kimlere Verilecek?
Elektrik tüketim desteği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Tür vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelere sağlanacaktır.