Etiket: sandık yönetimi

Kefalet Sandığı

Kefalet Sandığı Nedir? Kefalet Sandığının amacı, 2489 sayılı Kefalet Kanunu’nun birinci maddesinde belirtilmiştir. Sandık, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri […]