Etiket: şeffaflık ilkesi

Şeffaflık İlkesi

Şeffaflık ilkesi, gerçek ve tüzel kişilerin bilgiye erişebilmesi için idarenin bilgi verme ödevini sistematik, kolay, hızlı ve ulaşılabilir bir şekilde yerine getirmesidir. Bu ilke, Gerçek ve tüzel kişilerin bilgiye erişim hakkının yasal […]