Etiket: serbest meslek kazancı

Stajyer Avukata Yapılan Ödemeler Serbest Meslek Kazancından İndirilebilir mi?

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : E-84098128-120[68-2021/1]-19979 10.01.2023 Konu : Stajyer avukatlara yapılan ödemelerin serbest meslek kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk. […]

Vekalet Ücret Ödemelerinde Vergi Tevkifatı (Stopajı) ve Belge Düzeni

Aşağıdaki yakın tarihli (Mart 2022) özelge vekalet ücretlerinden yapılacak tevkifatı (stopajı) ve belge düzenini farklı alternatifler çerçevesinde kapsamlı bir şekilde ele alması açısından faydalı bulunmuştur. T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi […]

SERBEST MESLEK KAZANCI NASIL TESPİT EDİLİR?

SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİ Bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan […]

SERBEST MESLEK FAALİYETİ VE SERBEST MESLEK KAZANCI

Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Her türlü […]

Özelge: Özel hastaneye hizmet veren diş hekiminin kazancının vergilendirilmesi hk.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı:11355271-120.04.01[65-2020/34]-E.50915 18.11.2020 Konu:Özel hastaneye hizmet veren diş hekiminin kazancının vergilendirilmesi hk. İlgi:23/06/2020 tarihli özelge talep formu. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, […]

Serbest Meslek Erbabının Ortak Kullandığı Ofise İlişkin Elektrik, Su ve Benzeri Ödemelerin Gider Kaydı ve KDV İndirimi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: 84098128-120.04[68-2018/4]-E.134509   20.04.2020 Konu: Ortak kullanılan ofis için ödenen elektrik, telefon ve su faturalarının indirimi hk. İlgi: 17/10/2018 tarihli özelge […]

Serbest Meslek Kazancından Binek Otomobillerin Amortisman ve Giderlerinin İndirilmesi

Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve […]