Etiket: sevk irsaliyesi ibraz edilmesi

Sevk İrsaliyesi – Taşıma İrsaliyesi

Taşıma irsaliyesi ile ilgili düzenleme VUK 240 ıncı maddede yer almaktadır. Taşıma irsaliyesi ise mal sahiplerinden ziyade taşıma işi ile uğraşan kişilerin gelirlerini kontrol etmek amacını gütmektedir. Sevk irsaliyesi düzenlenmesine tabi malların sevk işlemleri, malın sahibi değil de taşıma işi ile uğraşan başka kişilerce gerçekleştirildiğinde, bu kişiler yaptıkları taşıma işlemi için taşıma irsaliyesi düzenlerler ve taşıma esnasında sevk irsaliyesinden ayrıca bu evrakı da hazır bulundurmakla yükümlüdürler.