Etiket: sigarada vergi yükü

VERGİ YÜKÜ NEDİR? VERGİ YÜKÜ KAVRAMLARI

Vergi yükü kavramı, hangi kapsamda alındığına göre farklı şekillerde tanımlanabilir. Bu kapsamda ilk akla gelen vergi yükü kavramları: 

Toplam (genel) vergi yükü
Kişisel vergi yükü
Objektif vergi yükü
Subjektif vergi yükü
Net vergi yükü
Gerçek vergi yükü
Bölgesel vergi yükü
Sektörel vergi yükü

Bir Paket Sigaranın Yüzde Kaçı Vergi? Sigaradaki Vergi Yükü Nasıl Hesaplanır?

Sigara üzerinde vergi hesaplanırken matrah olarak sigaranın perakende satış fiyatı esas alınır. Buradan geriye doğru gidilir.

KDV hesabı çok meşakkatli değildir. İç iskonto oranı ile perakende satış bedelinin %15,25’i KDV’den kaynaklı vergi yükünü ifade eder.

ÖTV’nin hesabı ise biraz daha karmaşıktır. Üç unsur vardır. Bunlar;

vergi oranı (nispi vergi),
asgari maktu vergi tutarı ve
maktu vergi tutarıdır.
Asgari maktu vergi tutarı, sigaranın düşük fiyatla satılmasını engellemeye yönelik bir unsurdur. Sigarının perakende satış fiyatı ile vergi oranı çarpılır, bulunan rakam asgari maktu vergiden büyükse çarpım sonucu bulunan nispi vergi; düşük ise asgari maktu vergi tutarı esas alınır.