Etiket: sigorta primi hazinece karşılanan

Özelge: Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren desteğinin kurum kazancının tespitinde gelir ve gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.

T.C.  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 27575268-105[2020-948]-E.364352 28.12.2020 Konu : Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren desteğinin kurum kazancının tespitinde gelir ve […]