Etiket: şirket birleşme raporu

Şirket Birleşme Raporu

Şirket birleşmelerinde hazırlanacak rapora ilişkin usul ve esaslar TTK 147. maddede düzenlenmiştir. b) Birleşme raporu MADDE 147- (1) Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları, ayrı ayrı veya birlikte, birleşme hakkında bir rapor hazırlarlar. […]