Etiket: şirket kuruluşu öncesi kiralanan işyeri kira gideri

Özelge: Şirket Kuruluşu Öncesinde Şahıs Tarafından Ödenen Kiralar Şirket Kurulduğunda Gider Olarak Dikkate Alınır mı?

Buna göre, 01.11.2009-01.11.2010 tarihleri arasında şirket ortağınız tarafından kiralanan işyeri nedeniyle, şirkletinizin kurulup kira sözleşmesine taraf olduğu tarihten sonraki döneme isabet eden (08.02.2010-01.10.2010 tarihleri arasında) kira ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca,bu döneme isabet eden kira ödemleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5/a) bendi uyarınca tevkifat yapılması gerekecektir. Ancak, söz konusu kira sözleşmesinin şirketinizce devralınmasından önceki dönemlere isabet eden kira ödemelerinin gider olarak indirilebilmesi mümkün bulunmamaktadır.