Etiket: sirküler

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında 68 No.lu KDV Sirküleri

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı 31/3/2020 tarih ve 68 sayılı KDV sirküleri ile Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat sürelerini uzatmıştır. Bilindiği üzere, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesine […]

2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması hk. Sirküler

Tarih: 17/03/2020 Sayı: VUK-125 / 2020-4 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/125 Konusu: 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi […]

MÜKELLEFLERİN İZAHAT TALEPLERİNİN CEVAPLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MÜKELLEFLERİN İZAHAT TALEPLERİNİN CEVAPLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından […]

ÖZELGE Mİ, SİRKÜLER Mİ İSTERSİNİZ?

Mükellef tereddüte düştüğü bir konuda idareden yorum talep etme hakkına sahiptir. Gelir İdaresi bu talebi ister özelge, isterse sirküler ile karşılayabilir. Ancak, idarenin mükellefin izahat talebini karşılama yöntemi mükellef açısından çok farklı sonuçlar doğurur.

MÜKELLEFİN İZAHAT TALEP ETME HAKKININ BİLGİ EDİNME HAKKI VE DİLEKÇE HAKKINDAN FARKI

Mükellefler VUK 413 üncü madde uyarınca Gelir İdaresinden izahat talep etme hakkına sahiptirler. İdarenin verdgi izahata göre işlem yapan mükellef, daha sonra izahatın yanlış olduğu anlaşılsa bile ceza ve gecikme faizi ile muhatap olmaz. Oysa bilgi edinme ve dilekçe hakkı kapsamındaki idare ile yapılan yazışmalar aynı hakkı vermez.

MÜKELLEFİN ÖZELGE YOLUYLA İZAHAT TALEP HAKKI, HUKUKİ SONUÇLARI VE BAZI TARTIŞMALI KONULAR

Dr. Hasan AYKIN[1] PDF Formatı Özet: Her mükellefin bilgilendirilme hakkı vardır. Mükelleflerin bilgilendirilme hakkının bir unsuru olarak, vergi kanunlarının mükelleflerce nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin tavsiye niteliğinde özelge verilmesi pek çok ülke gelir […]