Etiket: Sirkülerin hukuki dayanağı

Sirküler nedir?

Sirküler Nedir? Sirküler: Vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından açık olmayan ve tereddüt edilen konular hakkında aynı durumda olan tüm mükellef ve vergi sorumluları için uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere […]