Etiket: SMMM

MASAK Serbest Muhasebeci, SMMM ve YMM Sektör Raporu

2020 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından pek çok sektöre ilişkin sektör raporu hazırlandı. Bu raporlar içinde yer alan Serbest Muhasebeci, SMMM ve YMM Sektör Raporu meslek mensuplarını yakından ilgilendiren husus […]

Özelge: Meslek Mensubu Giyim Harcamasını Mesleki Kazancından İndirim Konusu Yapabilir mi?

Avukatlık yapan serbest meslek erbabı soruyor:

“Avukat olarak serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuzu belirterek duruşmalarda giyilmesi zorunlu olan etek, ceket, kumaş pantolon, döpiyes v.b. için yapmış olduğunuz dış giyim harcamalarınızı serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim konusu yapabilir miyim?”

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmî Gazete Tarihi: 03.01.1990 Resmî Gazete Sayısı: 20391 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BOLUM Amaç ve Kavramlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin […]

Oda Yönetimini Eleştiren SMMM’ye Verilen Disiplin Cezasını İfade Özgürlüğüne Aykırı Bulan AYM Kararı

27 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Metin YALÇIN Başvurusuna ilişkin 2014/5959 ve 06.02.2019 Karar Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı yayımlandı. 

Başvurunun konusunu, meslek odasının faaliyetlerine yönelik olarak dağıtılan bültende yer alan yazı nedeniyle meslek odasınca Mali Müşavire verilen disiplin cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir. 

YABANCI UYRUKLULAR SMMM’LİK YAPABİLİR Mİ?

3568 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde muhasebe meslek mensubu olmanın genel şartlarına yer verilmiştir. Maddenin birinci fıksarısın (a) bendinde: “a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).” denilmek suretiyle yabancıların da muhasebeclik mesleğini yapabileceği kabul edilmiştir.

MUHASEBECİLİK MESLEĞİNİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİNE AYNA: MESLEK MENSUBU BAŞINA MÜKELLEF SAYISI

Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı   I- GİRİŞ Yüzbinlerce kişi muhasebecilik yapıyor. İlgili üniversitelerin binlerce mezunu da muhasebecilik mesleğine adım atabilmek için ya sırada ya da staj, sınav ve diğer aşamaları içeren […]

MESLEK MENSUPLARININ MASAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı GİRİŞ Meslek mensuplarının (SMMM, YMM) pek çok mevzuattan kaynaklı yükümlülüğü söz konusu. Bu yükümlülüklerden bir tanesi de karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye ilişkindir. Söz konusu […]