Etiket: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan kimler yararlanır

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun Amacı ve Hedef Kitlesi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun Amacı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonu fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 1986 yılında kurulmuştur.