Etiket: süre verme

Vergi Usul Kanununa Göre Mühlet (Süre) Verme

Vergi Usul Kanununa göre yerine getirilmesi ödevlerini süresinde yerine getiremeyeceklere süre verilmesine ilişkin düzenleme VUK’un 17. maddesinde düzenlenmiştir. Mühlet Verme Madde 17 (Değişik birinci fıkra: 16/7/2004-5228/2 md.) Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi […]