Etiket: tam metni

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNİ DE İÇEREN TORBA KANUN TEKLİFİ MECLİSTE: TAM METNİ AŞAĞIDA

Devlet memurlarının ek göstergelerine ilişkin düzenleme getiren, en düşük emekli maaşını yeniden belirleyen, Vergi Usul Kanunu ve diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngören “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve […]

7256 Sayılı Alacakların Yapılandırılmasın İlişkin Torba Kanunla Getirilen Kolaylıklar

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile; • Vergi dairesine ödenmemiş […]