Etiket: tarafsızlık ilkesi

TARAFSIZLIK İLKESİ

Tarafsızlık ilkesi, idare ya da kamu görevlileri tarafından kişiler veya grupların kimlikleri, inançları, düşünceleri ve benzer özellikleri dikkate alınmaksızın objektif olarak hizmet sunulmasını ifade eder. Bu ilke, İdarenin ayrımcılık yasağını ve ayrıcalıklı […]