Etiket: Tarh Zamanaşımı

Takdire Done Raporu Nedir? Hukuki midir?

Tarh zamanaşımı süresinin dolmasına çok kısa bir süre kaldığı durumlarda vergi daireleri, takdire sevk işlemi yapmak suretiyle tarh zamanaşımı süresini durdurmaktadır. Ancak, takdire sevk edilen konunun niteliği ve kapsamı konunun bir inceleme elemanı tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, duran bu zamanaşımı süresinde inceleme elemanı tarafından inceleme işlemleri yürütülmekte, sonuçta içerik olarak vergi inceleme raporu ile aynı mahiyette olan, ancak takdir komisyonunun yapacağı takdir işlemine dayanak teşkil etmek üzere düzenlenen raporlara TAKDİRE DONE RAPORU ismi verilmektedir. 

Vergilemede Kanunilik, Belirlilik ve Ölçülülük İlkelerinin Ayrıntılı Ele Alındığı Yeni Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

2014/109 Başvurulu numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı sonucundan ziyade,  “Vergilemede kanunilik”, “vergilemede belirlilik”, “Vergilemede Ölçülülük” ilkelerine ilişkin değerlendirmeler ile diğer Anayasa Mahkemesi kararlarına yaptığı atıflar nedeniyle önemli. Söz konusu ilkelere ilişkin Anayasa Mahkemesinin yaklaşımını görmek ve gerektiğinde kullanmak isteyenler için el altında bulundurulması gerekli bir karar.