Etiket: tax gap

Vergi Açığı Kavramı

Vergi Açığı/Boşluğu Kavramı: Kanunen belirlenen ve ödenmesi gereken vergilerin ilgili dönemde gönüllü ve zamanında ödenmeyen tutarı vergi açığı (tax gap) olarak isimlendirilir. 
Vergi açığı, mükelleflerin vergi mevzuatına tam olarak uyması halinde ödenmesi gereken vergiler olan potansiyel vergi gelirleri toplamı ile tahsil edilen vergiler arasındaki farktır.