Etiket: tebliğin ilanla yapılacağı haller

İlan Yolu ile Tebliğ Usulü

213 Sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenen “İlan Yolu ile Tebliğ Usulü”ne ilişkin maddeler aşağıda sunulmuştur: İlan yoliyle tebliğ usulü Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller Madde 103 (7061 sayılı kanunun 18 inci maddesiyle değişen […]